ขนส่งสินค้าทางทะเล

มุ่งมั่นบริการ รองรับทุกความต้องด้านการจัดการขนส่งอย่างครบวงจร
มุ่งมั่นในการบริการด้านการขนส่ง สินค้าของลูกค้าทุกความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงให้บริการด้านการขนส่งสินค้าขาเข้า และขาออก ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทุกเส้นทางการขนส่ง ในโซนเมดิเตอร์เรเนี่ยน และยุโรป เอเชีย

  • บริการจัดการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL)
  • บริการจัดการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less Than Container Load: LCL)

ชื่อ: Mr.Nutthapun
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: nutthapun@consollink.com