ขนส่งสินค้าทางอากาศ

ทีมงานที่พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งการให้คำแนะนำ ปรึกษา และบริหารการจัดการการขนส่งตามความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยเฉพาะการรวบรวมสินค้า (Airfreight Consol) แล้วนำมาบริหารการจัดการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
• บริการขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ Door to door (DDU/DDP/FCA/Ex-work) etc.,

ชื่อ: Mr.Nutthapun
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: nutthapun@consollink.com