บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด

   บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ คอนโซลลิเดชั่น จำกัด
   0-2393-3400 (อัตโนมัติ)
   0-2393-9711-14

  admincenter@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์

บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านการจัดการขนส่งอย่างมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ, รองรับการบริการการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้คุณไม่พลาดแม้การขนส่งขนาดเล็กไปยังปลายทางทั่วโลก โดยเฉพาะโซนเอเซีย (Intra-Asia)

ชื่อ: Mr.Sasithorn
ตำแหน่ง: Consol Manager
อีเมล: sasithorn@handleinterconsol.com