บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด

  บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด
   0-2393-2300 (อัตโนมัติ)
  0-2393-7307-10
  admincenter@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าทางทะเล

ประสบการณ์ด้านการจัดการขนส่งสินค้าที่พร้อมให้คุณได้มากกว่าการบริการ

ประสบการณ์อันยาวนานของการเป็นตัวแทนผู้ให้บริการด้านระบบการจัดการการส่งสินค้า (Logistic) อย่างครบวงจร ทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้านนำเข้า และส่งออก ในทุกเส้นทาง ทุกจุดหมายปลายทางทั่วโลก ครอบคลุมทั้งโซนเอเซีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และอเมริกา ด้วยประสบการณ์และความรอบรู้ในด้านการขนส่ง จึงสามารถให้คำปรึกษา และการแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

  • บริการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL)
  • บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less Than Container Load: LCL)
  • บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน (Cross border transport)
  • บริการด้านการขนส่งสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง ด้วยประสบการณ์เฉพาะทางมาอย่างยาวนาน
  • บริการขนส่งสินค้าที่พิเศษ  (Oversize Cargo)

ชื่อ: Ms.Siripimon
ตำแหน่ง: Marketing Director
อีเมล: siripimon@handleintertrans.com


ชื่อ: Mr.Piti
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: piti@handleintertrans.com