บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด

  บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด
   0-2393-2300 (อัตโนมัติ)
  0-2393-7307-10
  info@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าทางรถ

รองรับทุกความตามความต้องการของผู้ใช้บริการด้านการขนส่ง

 • รถบรรทุก ทุกประเภท ทุกการใช้งาน เช่น
  • 4 ล้อหลังคาสูง
  • 6 ล้อเปิดข้าง
  • 10 ล้อขึ้นไป
 • รถหัวลาก
  • 20 ฟุต
  • 40 ฟุต

ชื่อ: Ms.Siripimon
ตำแหน่ง: Marketing Director
อีเมล: siripimon@handleintertrans.comชื่อ: Mr.Piti
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: piti@handleintertrans.com