บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด

  บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด
   0-2393-2300 (อัตโนมัติ)
  0-2393-7307-10
  info@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

ประสบการณ์การขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งขาเข้า และขาออก ไปยังทุกมุมทั่วโลก ทุกเส้นทาง ทุกเวลา ทุกประเภท ของการขนส่งสินค้าเราจัดการได้ ตอบสนองทุกความต้องการของคุณแบบรู้จริงทุกเส้นทาง

  • บริการขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ Door to door (DDU/ DDP/ FCA/ Ex-work)

ชื่อ: Ms.Siripimon
ตำแหน่ง: Marketing Director
อีเมล: siripimon@handleintertrans.com


ชื่อ: Mr.Piti
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: piti@handleintertrans.com