บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด

  บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสปอร์ต จำกัด
   0-2393-2300 (อัตโนมัติ)
  0-2393-7307-10
  info@handleintergroup.com

บริการรวบรวมการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางไม่พลาดแม้การสั่งซื้อจำนวนน้อย ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งการจัดการหาตู้คอนเทนเนอร์, การวางแผนการจัดวางสินค้าเข้าตู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบริหารตารางการขนส่งสินค้าที่แน่นอนทุก ๆ สัปดาห์ (Weekly consolidation)

ชื่อ: Ms.Jantana
ตำแหน่ง: Consol Manager
อีเมล: jantana@handleintertrans.com