ดำเนินการพิธีการศุลกากร

ทีมงานมากประสบการณ์ที่พร้อมให้คำแนะนำ ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารสำคัญ และดำเนินพิธีการผ่านแดนทุกขั้นตอน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  • บริการดำเนินพิธีการทางเรือ ทั้งขาเข้า-ขาออก
  • บริการดำเนินพิธีการทางอากาศ ทั้งขาเข้า-ขาออก
  • บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of origin)
  • บริการขอคืนภาษีอากรสำหรับผู้ส่งออก (มุมน้ำเงิน) /มาตรา 19 ทวิ/บีโอไอ

ชื่อ: Mr.Anuporn
ตำแหน่ง: Shipping Import Manager
อีเมล: anuporn@hitintercon.com