บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ประวัติ
  • เอกสารบริษัท

 บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  0-2393-6800 (อัตโนมัติ)
 0-2393-8485-8
 info@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าทางทะเล

บริการครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการ ทุกรูปแบบของการจัดการด้านการขนส่ง
พร้อมรับทุกความต้องการทุกรูปแบบของการจัดการด้านการขนส่งทางทะเล ทั้งด้านการนำเข้า และการส่งออก เป็นไปตามแผนงานอย่างมีระบบด้วยทีมงานมีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งตรงกับทุกความต้องการ

  • บริการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL)
  • บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less Than Container Load: LCL)

ชื่อ: Ms.Chanadda
ตำแหน่ง: General Manager
ตำแหน่ง: chanadda@pktlogistics.com

ชื่อ: Ms. Aree
ตำแหน่ง: Marketing Executive
อีเมล: mkt2@pktlogistics.com