บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ประวัติ
  • เอกสารบริษัท
 บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  0-2393-6800 (อัตโนมัติ)
 0-2393-8485-8
 info@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

พร้อมตอบสนองทุกการจัดการด้านการขนส่งทางอากาศทั้งด้านการนำเข้า และการส่งออก ด้วยเส้นทางการขนส่งที่แน่นอนตอบสนองทุกเส้นทางการขนส่งทั่วโลก

  • บริการขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ Door to door (DDU/DDP/FCA/Ex-work) etc.,

ชื่อ: Ms.Chanadda
ตำแหน่ง: General Manager
อีเมล: chanadda@pktlogistics.com

ชื่อ: Ms. Aree
ตำแหน่ง: Marketing Executive
อีเมล: mkt2@pktlogistics.com