บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด

  • ประวัติ
  • เอกสารบริษัท

 บริษัท สยามไลน์เนอร์ จำกัด
     0-2393-5300 (อัตโนมัติ)

 0-2393-8980-1
  sln@siamliner.com

สายเรือ (NVOCC)

เชี่ยวชาญทุกเส้นทางการเดินเรือ เพราะเราเชี่ยวชาญเราจึงมั่นใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และพร้อมตอบสนองในทุกความต้องการ

  • มีตารางเวลา ความถี่ (Frequency Selling) การเดินเรือ มากเท่าที่คุณต้องการ
  • มีตารางเวลาการเดินเรือแน่นอนในทุกเส้นทาง
  • มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ติดต่อและประสานงานตลอดเวลา
  • มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีในด้านการสื่อสาร

ชื่อ: Ms.Siripimon
ตำแหน่ง: Marketing Director
อีเมล: siripimon@handleintertrans.com


ชื่อ: Mr.Piti
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: piti@handleintertrans.com