บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ จำกัด 

 • ประวัติ
 • เอกสารบริษัท

  บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ จำกัด

999/14 หมู่ 15, บางเสาธง, บางเสาธง,
สมุทรปราการ

   คุณวรรณวิมล 098-914-1626

  wan@swh.co.th

“วันและเวลาทำการ 09:00-17:00 (จันทร์-ศุกร์)”

คลังสินค้า

พร้อมบริหาร จัดการทุกความต้องการด้านพื้นที่ด้วยประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
เนื้อที่กว่า 2,400 ตรม. พร้อมเปิดกว้างตอบรับทุกความต้องการด้านการจัดเก็บ บริหารคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • คลังสินค้าทั่วไป (Multiusers Warehouse) เป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บรักษาสินค้า เพื่อจัดเก็บและส่งสินค้าไปยังลูกค้าของลูกค้า เพื่อ รอการจัดส่งไปยังลูกค้าในประเทศ หรือ จัดส่งไปยังต่างประเทศ
 • บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้า (Onsite Warehouse Management) เป็นการให้บริการบริหารคลังสินค้าให้กับคลังสินค้า ของลูกค้าเอง ด้วยการวางแผน เตรียมบุคลากรการปฏิบัติการ และการควบคุมการทำงานภายในคลังสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • บริหารคลังสินค้าปลอดภาษี (Free zone Warehouse Management) เป็นการให้บริการจัดเก็บสินค้าที่นำเข้าไปในเขตพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดอากรนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ทางกฏหมายบัญญัติไว้ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะถูกสมมุติให้เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร เพื่อการจัดเก็บสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศ
  1. บริการด้านการจัดทำเอกสาร ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
  2. บริการด้านการดำเนินการขั้นตอนสินค้านำเข้าปลอดภาษีเพื่อขายในประเทศ หรือดำเนินการส่งออก
  3. บริการรายงานจำนวนสินค้าอย่างทันท่วงที ด้วยโปรแกรม Dragon Free zone

แผนที่