ขนส่งสินค้าทางรถ

รองรับทุกความตามความต้องการของผู้ใช้บริการด้านการขนส่ง

 • รถบรรทุก ทุกประเภท ทุกการใช้งาน เช่น
  • 4 ล้อหลังคาสูง
  • 6 ล้อเปิดข้าง
  • 10 ล้อขึ้นไป
 • รถหัวลาก
  • 20 ฟุต
  • 40 ฟุต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Ms.Siripimon
ตำแหน่ง: Marketing Director
อีเมล: siripimon@hitintercon.com

เบอร์โทร: 08-2486-4243


ชื่อ: Mr.Teerapong
ตำแหน่ง: Marketing Manager
อีเมล: teerapong@hitintercon.com

เบอร์โทร: 09-0678-8284