บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ประวัติ
  • เอกสารบริษัท

 บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  0-2393-6800 (อัตโนมัติ)
 0-2393-8485-8
 info@handleintergroup.com

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

พร้อมตอบสนองทุกการจัดการด้านการขนส่งทางอากาศทั้งด้านการนำเข้า และการส่งออก ด้วยเส้นทางการขนส่งที่แน่นอนตอบสนองทุกเส้นทางการขนส่งทั่วโลก

  • บริการขนส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับ Door to door (DDU/DDP/FCA/Ex-work) etc.,

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Ms.Chanadda
ตำแหน่ง: General Manager
ตำแหน่ง: chanadda@pktlogistics.com

เบอรโทร: 08-1358-5253 / 08-1643-4004


ชื่อ: Ms. Aree

ตำแหน่ง: Marketing Executive
อีเมล: mkt2@pktlogistics.com

เบอร์โทร: 08-2486-4347 / 09-8285-5835