บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ประวัติ
  • เอกสารบริษัท

 บริษัท พีเคที โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  0-2393-6800 (อัตโนมัติ)
 0-2393-8485-8
 info@handleintergroup.com

บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์ 

พร้อมตอบสนองทุกการจัดการด้านการขนส่งไม่จำกัดจำนวน แม้สินค้าจะมีขนาดเล็กก็สามารถจัดส่งได้อย่างไร้ขีดจำกัด รวบรวม วางแผน จัดวางสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมการจัดการขนส่งเพื่อส่งไปยังทุกปลายทาง ทุกเส้นทางทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ: Ms. Aree

ตำแหน่ง: Marketing Executive
อีเมล: mkt2@pktlogistics.com

เบอรโทร: 08-2486-4298